09

April

2021.

Saziv redovne sednice Skupštine akcionara za 10.05.2021


Saziv redovne sednice Skupštine akcionara za 10.05.2021 možete preuzeti u Word formatu.

Materijal za redovnu sednicu Skupštine akcionara možete preuzeti na sledećem linku.

Predloge odluka možete preuzeti na sledećem linku.

Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara- potpisane možete preuzeti u PDF formatu.

Top