Aktuelnosti

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd

Ponudu za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala

Obaveštenje o povećanju osnovnog kapitala možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring 02.06.2017. godine

Saziv sednice Skupštine akcionara za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu. Materijal za Skupštinu zakazanu za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu. P U N O M O С J E – formular za glasanje u odsustvu za 02.06.2017 možete preuzeti u PDF formatu. Izveštaj o bitnom događaju – izveštaj sa održane Skupštine akcionara možete preuzeti u PDF formatu. Donete odluke na Skupštini možete preuzeti u PDF formatu. Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 02.06.2017 g. možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Priprema za redovnu sednicu Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring u junu 2017. godine

Obaveštenje akcionarima možete preuzeti u pdf formatu ovde.    

Opširnije

Odluka Odbora direktora i ponuda za sticanje sopstvenih akcija.

Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 14.11.2016. možete preuzeti u PFD formatu. Ponudu za sticanje sopstvenih akcija od 01.12.2016 možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Materijal za redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring a.d. 16.05.2016. godine

Materijal za redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva možete preuzeti na sledećim linkovima: Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Mašinoprojekt Kopring a.d. održane 30.10.2015. možete preuzeti ovde. Odluku o utvrđivanju spiska akcionara i Dana akcionara za redovnu Skupštinu akcionara društva zakazanu za 16.05.2016. možete preuzeti ovde. Izveštaj o radu Odbora direktora Mašinoprojekt Kopring a.d. u 2015. godini možete preuzeti ovde. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Mašinoprojekt Kopring a.d. u periodu od 15.05.2015. do 16.05.2016. možete preuzeti ovde. Izveštaj o izvršenoj finansijskoj reviziji za 2015.godinu možete preuzeti ovde. Ponudu za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva Mašinoprojekt Kopring a.d. za 2016. godinu […]

Opširnije

Redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring a.d. 16.05.2016.

Obaveštenje o redovnoj sednici godišnje Skupštine Akcionarskog društva zakazanoj za 16.05.2016. godine. Fajl možete preuzeti u PDF formatu. Materijal za redovnu sednicu Skupštine Akcionarskog društva zakazanoj za 16.05.2016. možete preuzeti ovde. Izveštaj sa redovne sednice godišnje Skupštine Akcionarskog društva održane 16.05.2016. godine možete preuzeti ovde.

Opširnije

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od 29.12.2015.

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od 29.12.2015. možete preuzeti u PDF formatu.

Opširnije

Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring a.d. 30.10.2015.

Obaveštenje o vanrednoj sednici godišnje Skupštine Akcionarskog društva zakazanoj za 30.10.2015 godine. Fajl možete preuzeti u PDF formatu. Materijal za vanrednu sednicu Skupštine Akcionarskog društva zakazanoj za 30.10.2015. možete preuzeti ovde. Izveštaj o bitnom događaju – održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara možete preuzeti ovde.

Opširnije
Strana 1 od 512345

Znakovi sertifikacije

Kontakt

MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D.
osnovano 1950. godine

Adresa: Dobrinjska 8a, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3635 700
Telefaks: +381 11 2643 995
Email: office@masinoprojekt.co.rs
Web sajt: www.masinoprojekt.co.rs