Kategorija: Javni objekti

PORESKA UPRAVA ZEMUN, BEOGRAD

NARUČILAC: GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE

PROJEKTOVANJE: 2019 - 2021

POVRŠINA: 27.466 m2

OBIM POSLA: IDEJNO REŠENJE, PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU I PROJEKAT ZA IZVOĐENJE


Top