Kategorija: Javni objekti


BLOK 65, NOVI BEOGRAD

Autor: Wimmer - Arhitekta

PROJEKTOVANJE: 2018

POVRŠINA:  75.000 m2

BEOGRAD NA VODI STAMBENE KULE

PROJEKTOVANJE: 2014 - U TOKU

POVRŠINA: 76.800 m2

BEOGRAD NA VODI REZIDENCIJALNE KULE PARKVIEW

DESIGN & BUILD WITH STRABAG

PROJEKTOVANJE: 2017 - U TOKU

POVRŠINA: 75.200 m2

 

BELVILLE - STAMBENO-POSLOVNI KOMPLEKS, NOVI BEOGRAD

PROJEKTOVANJE: 2006-2009 

IZGRADNJA: 2006-2009 

POVRŠINA: 270.000 m2

AIRPORT CITY – PRVI POSLOVNI PARK U SRBIJI, NOVI BEOGRAD

PROJEKTOVANJE: 1. FAZA 2003-2008,  2. FAZA U TOKU 

POVRŠINA: CCA 83.000 m2

Top