27

April

2017.

Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring 02.06.2017. godine


Saziv sednice Skupštine akcionara za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu. Materijal za Skupštinu zakazanu za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu. P U N O M O С J E - formular za glasanje u odsustvu za 02.06.2017 možete preuzeti u PDF formatu. Izveštaj o bitnom događaju - izveštaj sa održane Skupštine akcionara možete preuzeti u PDF formatu. Donete odluke na Skupštini možete preuzeti u PDF formatu. Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 02.06.2017 g. možete preuzeti u PDF formatu.

Top