28

March

2014.

Redovna (godišnja) Skupština akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring 06.05.2014.


Redovna (godišnja) Skupština akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring biće održana 06.05.2014. Fajl o sazivu skupštine možete preuzeti u PDF formatu. Materijal za redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionarskog društva možete preuzeti ovde. Izveštaj o bitnom događaju - Skupštini akcionara od 06.05.2014 možete preuzeti u PDF formatu.  

Top