Aktuelnosti, Obaveštenje akcionarima

Redovna sednica Skupštine akcionarskog društva Mašinoprojekt Kopring 02.06.2017. godine

Saziv sednice Skupštine akcionara za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Materijal za Skupštinu zakazanu za 02.06.2017. godine možete preuzeti u PDF formatu.

P U N O M O С J E – formular za glasanje u odsustvu za 02.06.2017 možete preuzeti u PDF formatu.

Izveštaj o bitnom događaju – izveštaj sa održane Skupštine akcionara možete preuzeti u PDF formatu.

Donete odluke na Skupštini možete preuzeti u PDF formatu.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara od 02.06.2017 g. možete preuzeti u PDF formatu.