Aktuelnosti, Obaveštenje akcionarima

Odluka Odbora direktora i ponuda za sticanje sopstvenih akcija.

Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 14.11.2016. možete preuzeti u PFD formatu.

Ponudu za sticanje sopstvenih akcija od 01.12.2016 možete preuzeti u PDF formatu.

Znakovi sertifikacije

Kontakt

MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D.
osnovano 1950. godine

Adresa: Dobrinjska 8a, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3635 700
Telefaks: +381 11 2643 995
Email: office@masinoprojekt.co.rs
Web sajt: www.masinoprojekt.co.rs