Aktuelnosti, Obaveštenje akcionarima

Odluka Odbora direktora i ponuda za sticanje sopstvenih akcija.

Odluku Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 14.11.2016. možete preuzeti u PFD formatu.

Ponudu za sticanje sopstvenih akcija od 01.12.2016 možete preuzeti u PDF formatu.