Javni objekti, Konsalting, Poslovni objekti, Projektovanje, Stručni nadzor, Tržni centri

POSLOVNI KOMPLEKS “AIRPORT CITY”

nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

1. faza – objekti 1100 do 1700 i objekat 1800 Tehnička zgrada TELENOR + podzemne garaže
2. faza – objekat 2100
Lokacija: Novi Beograd, SRBIJA
Površina objekata: 83.000 m2
Kompletno projektovanje, projekat ozelenjavanja, konsalting i nadzor.
Godina:
1. faza: 2003. – 2008.
2. faza: do sada.

Znakovi sertifikacije

Kontakt

MAŠINOPROJEKT KOPRING A.D.
osnovano 1950. godine

Adresa: Dobrinjska 8a, Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3635 700
Telefaks: +381 11 2643 995
Email: office@masinoprojekt.co.rs
Web sajt: www.masinoprojekt.co.rs